Asoc. prof. Gundega Jākobsone, DDS

PAKALPOJUMI

Medicīnas zinātņu doktore, sertificēts ārsts – ortodonts

 

  • 1995.gadā absolvējusi Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas fakultāti.
  • 1998. gadā ieguvusi Mutes, sejas un žokļu ķirurga sertifikātu Royal College of Surgeons of Edinburgh biedre no 2003.gada.
  • Asoc. prof. Gundega Jākobsone ir daudzu starptautisku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, piedalījusies vairākos zinātniskos projektos.
  • Recenzējusi publikācijas žurnāliem The Angle Orthdontist, The Journal of Oral & Maxillofacial Research, European Journal of Orthodontics, Progress in Orthodontics.
  • Regulāri piedalās dažādās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās konferencēs, klīniskajos kursos un semināros, nemitīgi papildinot praktiskās un teorētiskās zināšanas.

KONSULTĀCIJAS

25445556

centrazobarstnieciba@gmail.com

ORTODONTIJA

OSTEOPĀTIJA