KARIESOLOĢIJA

SPECIĀLISTI

25445556

centrazobarstnieciba@gmail.com

Rasa Kara

Liene Sprindžuka

Zoba kavitātes veidošana un pagaidu slēgšana

Amalgāmas plombe 1 virsma

Amalgāmas plombe 2 virsmas

Amalgāmas plombe 3 virsmas

Amalgāmas plombe 4 virsmas

Kompozīta plombe 1 virsma

Kompozīta plombe 2 virsmas

Kompozīta plombe 3 virsmas

Kompozīta plombe 4 virsmas

Zelta plombe (onleja) bez zelta izmaksām

Keramikas plombe (onleja)

Koferdama lietošana pie plombēšanas

Oklūzijas korekcija

110,- EUR

110,-  EUR

130,- EUR

160,- EUR

180,- EUR

110,- EUR

130,- EUR

160,- EUR

180- EUR

500,- EUR

500,- EUR

20,- EUR

75,- EUR

Kariesoloģija jeb zobu plombēšana ir ne tikai zobu bojājumu izņemšana un aizpildīšana ar plombējamo materiālu, bet arī zobu formas un funkcijas atjaunošana. Tas prasa ārsta rūpīgu darbu un labas zināšanas par zoba anatomiju un katra zoba funkcionālo nozīmi zobu rindā, lai saglabātu slodzes balansu sakodienā. Plombes materiāls tiek izvēlēts atbilstoši  katra zoba slodzei sakodienā, nepieciešamajai estētikai un pacienta materiālajām iespējām.